Passzív jövedelem általában

Korábban beszéltünk a napelemről, mint befektetésről. A napelem befektetések pontosan az egyik legjellemzőbb esetei lehetnének a passzív jövedelem termelésének, azonban hazánkban még ez a befektetési forma nem igazán kapott eddig elegendő figyelmet. Röviden áttekintjük mi is a passzív jövedelem lényege

Mi az a passzív jövedelem?

A passzív jövedelemnek több meghatározása van, nagyon leegyszerűsítve minden olyan beérkező pénzáramot passzív jövedelemnek tekinthetünk, amiért nem kell érdemi és tevőleges saját munkát végezni. Ezek a jövedelmek általában nem a „semmiből keletkeznek”, hanem pontosan valamilyen megelőző értékteremtés vagy befektetésnek a hosszabb perióduson keresztül fennálló hozadékai.

Számos passzív jövedelemtermelési forma működik a gyakorlatban is

A passzív jövedelmeknél rendkívül fontos kritérium, hogy lehetőleg – valamilyen módon – összhangban legyen a pénz vásárlóerejének változásával. Gondoljunk csak arra az alapesetre, amikor egy konstans összeg érkezik meg rendre több éven keresztül a bankszámlánkra, de ezt az összeget reálértéken folyamatosan csökkenti az általános pénzromlás. Érdemi inflációs ráta mellett néhány év alatt a gondosan megtervezett passzív jövedelmünk vásárlóereje akár felére, harmadára is csökkenhet. Ezért fontos tulajdonsága a jól megtervezett passzív jövedelemszerzési formáknak, hogy valamilyen inflációkövetés, indexálás beépítésre kerül az elképzelések közé. Ilyen szempontból például a közismert „albérleteztetés” egy viszonylag jó megoldás, mivel a bérleti díjak jó közelítéssel együtt mozognak az általános tendenciákkal (sőt a tapasztalatok alapján gyakran meg is haladják azokat”).

Ne felejtsük el, hogy bármilyen passzív jövedelemszerzési tevékenységet kívánunk folytatni, rendkívül alaposan próbáljuk feltérképezni az induláshoz szükséges pénzösszeget, illetve próbáljunk minél megalapozottabb becslést adni a beérkező pénzáramok várható mértékére és a diszkontáláshoz használt diszkontrátára, amelyet majd a nettó jelenérték számításnál használunk, amit szintén javaslunk elvégezni.